Jan Marechal (°1976) creëert met zijn kunst een eigen wereld die refereert aan de vage ruimte tussen wat is en wat wordt waargenomen. Of anders: wat zie je, wat wil je zien?

Hij roept het beeld op van de mens die leeft in een realiteit die onophoudelijk van gedaante verandert en hij stelt zich vragen over de afstand van de mens tot zijn natuurlijke omgeving.


Doorheen de tijd bouwt hij aan zijn wereldbeeld door elementen te verzamelen, te knippen, te puzzelen en te plakken en dit kan je doortrekken in zijn creatief proces. Hij verkent en vermengt verschillende media waaronder muziek, fotografie, keramiek, video, beeldende kunst …


Als je naar zijn werk kijkt, zie je vaak een andere, bevreemdende wereld die de realiteit overstijgt. Op een kwajongensachtige, vaak humoristische manier geeft Jan Marechal via zijn kunst vorm aan zijn wereldbeeld.

Hij spreekt de toeschouwer aan via zijn werk en laat ze vervolgens onderdompelen in zijn leefwereld. Identiteit en sfeer voeren telkens opnieuw de hoofdtoon. Anderzijds roept zijn kunst ook vragen op en provoceert. Voor hem is het tevens een uitdaging om de  grenzen van de techniek af te tasten en te integreren in zijn werk.


Voor zijn werk in porselein vertrekt hij van gebruikte, gevonden vormen van hoofdzakelijk verpakkingsmateriaal,  die hij ontmantelt  en vervolgens stelt hij de de losse elementen opnieuw samen tot een sluitend, vaak bevreemdend, surrealistisch geheel. De hercontextualisering van wat ons bekend is, maakt deze vormen zo tegelijk vreemd en vertrouwd. Voorwerpen krijgen een karakter, leiden een eigen leven, dromen en doen…


Jan Marechal heeft na zijn opleiding Productdesign (Media and Designacademy Genk) en Keramiek (PXL Hasselt), een werkperiode gevolgd in het Europees Keramisch Werkcentrum in ‘s Hertogenbosch. Vervolgens werd hij met zijn keramisch werk de voorbije jaren geselecteerd door Design Vlaanderen (2009), European Ceramic Context in Denemarken (2010) en Triennale européenne de la Céramique et du Verre in Mons (2013).

WORK

JAN MARECHAL

INFO

WORK_5.html
WORK.html